درد

می خواهم این درد را مزه مزه کنم

            تا طعم تلخ آن هیچگاه از یادم نرود

                می خواهم تلخی آن هر دم افزون کند

بیاید، بیاید مرا یکپارچه مسموم کند

                                                         روحم را، جسمم را، دلم را

این جنگ من است با من

حرفی ندارم

(بانو)

/ 0 نظر / 31 بازدید